Witness Prayer

PrayHandsGreenHollalluog Dduw, y mae dy Ysbryd Glân yn cynysgaeddu yr Eglwys ag amrywiaeth cyfoethog o ddoniau: caniatâ i ni allu eu defnyddio i ddwyn tystiolaeth i Grist trwy fywydau wedi’u hadeiladu ar ffydd a chariad. Gwna ni yn barod i fyw ei efengyl ac yn eiddgar i wneud ei ewyllys, fel y gallwn rannu gyda’th holl Eglwys yn llawenydd y bywyd tragwyddol; trwy Iesu Grist ein Harglwydd. Amen.

Almighty God, your Holy Spirit equips the Church with a rich variety of gifts: grant that we may use them to bear witness to Christ by lives built on faith and love. Make us ready to live his gospel and eager to do his will, that we may share with all your Church in the joys of eternal life; through Jesus Christ our Lord. Amen.

 

The Welsh language has equal status with English in our Church in Wales. Please accept my apologies as a non-Welsh speaker for the lack of Welsh elsewhere on this site.

Entered December 2014, last updated 21st December 2019 by Bill Barlow.