The Parish of Plwyf Llandwrog/ Llanwnda

Mae’r plwyf yn cynnwys yr ardal honno sydd rhwng yr arfordir yn Ninas Dinlle a’r mynydddir uwchben Rhosgadfan nid nepell o dref Caernarfon. Mae’n cynnwys pentrefi Llandwrog, Y Groeslon, Carmel, y Fron, Rhosgadfan, Rhostryfan, Llanwnda, Llanfaglan a rhan o Bontnewydd. Dwy eglwys sydd bellach yn y plwyf, sef Eglwys Sant Twrog yn Llandwrog ac Eglwys Sant Gwyndaf yn Llanwnda. Mae’r plwyf gwasanaethu ardal wledig ac yn groesawgar bob amser tuag at y rhai sy’n dod i ymweld.

About the church

Adeiladwyd yr Eglwys bresennol yn 1857 gan deulu Newborough, y tir-feddianwyr lleol ym Mhlas Glynllifon. Un nodwedd arbennig sydd gan yr eglwys hon yw bod rhai o’r eistedleoedd yn wynebu ei gilydd fel Eglwys Goleg neu’r patrwm o eisteddleoedd sydd yn Nhy’r Cyffredin yn Llundain.

Service Times

First Sunday
11.15,Cymun Bendigaid yn Gymraeg
Second Sunday
11.15,Boreol Weddi yn Gymraeg
Third Sunday
11.15,gwasanaeth Teuluol (fel arfer yn cael ei gynnal yn yr Ysgol Eglwys gerllaw)
Fourth Sunday
11.15,Cymun Bendigaid yn Saesneg
Fifth Sunday
10.00,Cymun Bendigaid neu Foreol Weddi – Gwasanaeth Undebol gydag eglwysi ym Mhlwyf Dyffryn Nantlle

Other Services

Opening Times

9.30 a.m tan 5.00 p.m. bod dydd

Public Transport

Access

To see this map cookies and javascript must be enabled. If you are still having trouble after having checked both of these please contact us using the link at the top of the page