Churches

Sant Twrog

Adeiladwyd yr Eglwys bresennol yn 1857 gan deulu Newborough, y tir-feddianwyr lleol ym Mhlas …