The Parish of Llanfaethlu

‘Rydym yn Blwyf gwledig bychan yng Ngorllewin Cymru sy’n ymestyn croeso i bawb – prun ai’n ymwelwyr neu bobl leol.

About the church

Y Fam Eglwys

Y mae’r Eglwys wedi ei lleoli ar gyrrion y pentref ar fryn. y mae’n dyddio o’r bymthegfed ganrif. Mae tair Eglwys arall o fewn y Plwyf, sef, Llanrhuddlad, Llanfairynghornwy a Llanrhwydrys.

Service Times

First Sunday
09.00, Boreuol Weddi
Second Sunday
09.00, Boreuol Weddi
Third Sunday
05.00, Gosber
Fourth Sunday
09.00,Cymun Bendigaid
Fifth Sunday
Dim Gwasanaeth

Other Services

Gwasanaeth Carolau- 3ydd sul ym mis Rhagfyr.
Gwasanaeth Bore Nadolig
Gwasanaeth Gwener Groglith am 10 o’r gloch
Gwasanaeth Sul y Pasg a Gwasanaeth Diolchgarwch ym mis Hydref.

Opening Times

Gall unrhyw un ymweld ? Eglwys ond iddynt gysylltu ? Warden, Mrs E.A. Parry ar 01407730491.

Public Transport

Access

To see this map cookies and javascript must be enabled. If you are still having trouble after having checked both of these please contact us using the link at the top of the page