The Parish of Bro Dwynwen

  • Y wefan hon ydy dan lluniad. Hapus i dderbyn awgrymiadau!
  • This website is under construction. Suggestions welcome!

Mae Bro Dwynwen yn cynnwys eglwysi Llanfairpwll, Llanedwen, Llangeinwen (Dwyran), Llanidan (Brynsiencyn), Niwbwrch, a Llanfair-yn-y-Cwmwd.

Bro Dwynwen includes the churches of Llanfairpwll, Llanedwen, Llangeinwen (Dwyran), Llanidan (Brynsiencyn), Newborough, and Llanfair-yn-y-Cwmwd.

I’r digwyddiadau a lluniau diweddaraf, ewch i dudalen ‘Facebook’ Bro Dwynwen

For the latest events and pictures, visit the Bro Dwynwen Facebook page.

Edrych i ‘Bro Dwynwen’ ar ‘Twitter’ hefyd’… Bro Dwynwen is also on Twitter.