St Nidan/Nidan Sant, Llanidan (Brynsiencyn)

Gwasanaethau’r Mis (see below for English version)

Sul 1af y Mis 10:30 y bore Cymun Bendigaid Gwasanaeth dwyieithog
3ydd Sul y Mis 10:30 y bore Cymun Bendigaid Gwasanaeth dwyieithog

Gwasanaethau Eraill yng Nghalendr yr Eglwys

Sul y Pasg 10:30 y bore Cymun Bendigaid Gwasanaeth dwyieithog
Dydd Nadolig 10:30 y bore Cymun Bendigaid Gwasanaeth dwyieithog

 Gwasanaethau Diolgarwch – Sul Cyntaf ym mis Hydref

Hydref 10:30 y bore Cymun Bendigaid Gwasanaeth dwyieithog
Hydref 3:30 y prynhawn Hwyrol Weddi/Pregeth Gwasanaeth Cymraeg

Wardeiniaid yr Eglwys:

Mrs. Martha E. Lloyd Warden y Ficer
Miss Carys E. Pritchard Warden y Bobl 07715345820
Mrs. Nia Hall Warden Bro Dwynwen 07786853572

Mynwent 

Cyfrifoldeb yr eglwys yw cynnal a chadw’r fynwent a hynny o goffrau’r eglwys gyda chyfraniad blynyddol gan Gyngor Cymuned Llanidan.  Gan fod blodau gwyllt yn tyfu yn y rhan hynnaf o’r fynwent ni chaniateir ei thorri tra fod rhain yn eu blodau.  Mae nifer o bobl yn dotio gweld y blodau hyn ac mae rhestr ar gael yng nghyntedd yr eglwys yn dynodi pa flodau ydynt a fod dros gant o flodau gwahanol yn tyfu yma.  Felly ni thorri’r y darn hwn tan o leiaf mis Gorffennaf bob blwyddyn.

Services

1st Sunday each  month 10:30 a.m. Holy Communion Bilingual Service
3rd Sunday each month 10:30 a.m. Holy Communion Bilingual Service

Other Services in the Church Calender

Easter Sunday 10:30 a.m. Holy Communion Bilingual Service
Christmas Day 10:30 a.m. Holy Communion Bilingual Servicer

Harvest Festival – First Sunday in October

October 10:30 a.m. Holy Communion Bilingual Service
October 3:30 p.m. Evening Prayer/Sermon Welsh Service

Church Wardens:

Mrs. Martha E. Lloyd Vicar’s Warden  
Miss Carys E. Pritchard People’s Warden 07715345820
Mrs. Nia Hall Bro Dwynwen’s Warden 07786853572

 Churchyard

It is the church’s responsibility to maintain and keep the churchyard tidy from the church funds together with an annual donation from Llanidan Community Council.  As there are wild flowers growing in the older part of the churchyard it is not possible to cut this part of the churchyard whilst these are still in flower.  People love to see the wild flower display and there is a list in the church porch naming the flowers growing here, stating that there are over a hundred different species.  Therefore this part of the churchyard does not get cut until at least July every year.