Grŵp Rhannu’r Beibl/Bible Sharing Group

Dyn ni’n dod gyda’n gilydd 7.30yh nos Fercher bob wythnos (fel arfer) yn y Rheithordy Newydd, Llanfairpwll, i fyrfyrio ar y Beibl neu ddilyn cwrs (fel ‘Faith Pictures’, cwrs gan Church Army). Croeso cynnes i bawb… i ddod yn rheolaidd neu weithiau.

We meet together at 7.30pm on Wednesday evenings each week (usually) in the New Rectory, Llanfairpwll, to reflect on the Bible or follow a course (such as the Church Army ‘Faith Pictures’ course). Everyone welcome – regularly or occasionally.