Rectorial Benefice of Llanbeblig

EGLWYS LLANBEBLIG – EGLWYS DDYNODEDIG
Ffordd Llanbeblig,
Caernarfon
Gwynedd
LL55
10.30 y.b. CYMUN AR GAN. Sul 1af,2il
10.30 y.b. Y FOREOL WEDDI.
6.00  gyda’r nos GOSBER A PHREGETH.
(ag eithrio Ionawr a Chwefror pan gynehlir am 4.00 yn y pnawn)
SAINT MARY’S – SANTES FAIR
Stryd yr Eglwys / Church Street
Caernarfon
LL55
9.15 Said Holy Communion with hymns 1st and 3rd Sunday
9.15 Sung Eucharist 2nd and 4th.
10.30 Cymun Bendigaid.  3ydd Sul.
Bob Dydd Mercher / Every Wednesday.
10.00 Cymun / Communion.
BETWS GARMON
4PM English Service. (Communion on the 3rd.
11.45.y.b. Cymun ar y trydydd Sul .