Llandybie Church Open Day 24th September 2016

The Church is open from 10am until 4pm and there is a full programme of events throughout the day.

Rhaglen – Programme

10.00 – 10.30 Disgyblion Ysgol Gynradd Llandybie

Pupils of Llandybie Primary School

10.30 – 11.00 Côr Meibion Llandybie

Llandybie Male Voice Choir

11.00 – 12.00 Gerald Jones LRAM (organ) & Julia Jones (soprano)
12.00 – 12.30 Rhys Jones (bariton/baritone)
12.30 – 1.30 Yr eglwys ar agor – Church open
1.30 – 2.00 Taith weddi o gwmpas yr Eglwys

Prayer trail around the Church

2.00 – 2.30 Sonia Martin (soprano)
2.30 – 3.00 Dorothy Singh a disgyblion Ysgol Feiolin Kodaly

Dorothy Singh and the pupils of the Kodaly Violin School

3.00 – 3.30 Côr Merched Tybïe

Tybïe Ladies’ Choir

3.30 – 4.00 Cymanfa Ganu i bawb

Hymn Singing for all

Arddangosfa Celf a Chrefft – Exhibition of Art and Craft

Arddangosfeydd ar Undeb y Mamau a Llan Llanast

Displays on the Mothers’ Union and Messy Church

Cofrestrau’r Eglwys i’w archwilio – Church Registers on display

Te a choffi ar gael trwy’r dydd – Tea and coffee available all day

Croeso i bawb – All welcome