St Teilo, Penybont, Trelech a'r Betws

Trefn Gwasanaethau ar y Sul – 11 o’r gloch y bore.

Sul Cyntaf – Cymun Bendigaid Cymraeg

Ail Sul – Boreol Weddi

Trydydd Sul – Cymun Bendigaid Saesneg

Pedwerydd Sul -Boreol Weddi

 

Sunday Services – 11 am.

First Sunday – Holy Communion – Welsh

Second Sunday – Moning Prayer

Third Sunday – Holy Communion – English

Fourth Sunday – Morning Prayer