The Benefice of Llandeilo (Fawr) and Taliaris

St. Teilo's Church, Llandeilo

Plwyf/Parish of Llandeilo Fawr, Maesteilo and Taliaris

St Teilo’s church stands on a site where there has been Christian worship for nearly fifteen centuries, dating back to the mission of St Teilo in the sixth century. Our roots therefore go deep in Celtic Christianity and the Age of the Saints. We believe that as the church in this generation we are called to the tasks of spiritual renewal among God’s people, and proclaiming the Good News of Jesus Christ in Llandeilo and the Tywi valley. We dedicate ourselves to the Gospel, to fellowship, prayer, worship and witness, and to the service of others.

Saif Eglwys Sant Teilo yn yr union fan lle bu addoli Cristnogol am bron bymtheng canrif – a hynny’n dyddio ‘nol i genhadaeth Sant Teilo yn y chewched ganrif. Mae ein gwreiddiau felly yn ddwfn yn Oes y Saint a’r Gristnogaeth Geltaidd. Fel yr Eglwys yn yr oes bresennol, credwn ein bod wedi cael ein galw i sicrhau adnewyddiad ysbrydol ymhlith pobl Dduw – gan gyhoeddi’r Newyddion Da am Iesu Grist yn Llandeilo a Dyffryn Tywi. Cyflwynwn ein bywyd i’r Efengyl, i gymdeithasu, i weddio, addloi a thystio, ac i wasanaethu eraill.

 


Holy Communion: Wednesdays at 10.30am
Mosaic, Children & Young People’s Sunday School: 1st, 2nd and 3rd Sunday at 11am

 


For more details please visit our website: www.llandeilofawr.org.uk