Yr Holl Saint | All Saints’

EGLWYS YR HOLL SAINT
ALL SAINTS’ CHURCH, LLANGORWEN

Ar hyn o bryd mae adeilad yr eglwys ar gau ac mae gwasanaethau yn cael eu cynnal ar-lein.

Nid yw’r ddalen hon yn cael ei diweddaru’n gyson ac fe geir y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa ar dudalen Facebook yr eglwys https://www.facebook.com/Llangorwen

At the moment the church building is not open for services and they are held on-line.

This web page is not regularly updated and the latest information is to be found on the church’s Facebook pagehttps://www.facebook.com/Llangorwen

(Diweddarwyd diwethaf | Last updated: 19/1/2021)

To see this map cookies and javascript must be enabled. If you are still having trouble after having checked both of these please contact us using the link at the top of the page