Cysylltu | Contacts

Mae’r plwyf bellach yn rhan o Ardal Weinidogaeth Leol Bro Padarn.

The parish is part of the Bro Padarn Local Ministry Area.

Cysylltwch รข / Please contact:

Y Canon Andrew Loat (Deon AWL Bro Padarn)
Canon Andrew Loat (Dean, Bro Padarn LMA)
01970 624638
vicarage.llanbadarn@gmail.com.