Ystafelloedd i’w llogi | Rooms for hire

Mae’r ystafell yn y llofft a’r gegin lawr llawr yn Eglwys Llanfihangel Genau’r Glyn ar gael i’w llogi. Gellir cynnal cyfarfodydd, dosbarthiadau ac ymarferion, er enghraifft, ynddynt.

Am fanylion am daliadau ac argaeledd, cysyllter â’r Dr Avril Thomas,

ffôn 01970 820798.

Both the gallery room and the downstairs kitchen area in the west end of St Michael’s church, Llandre are available for hire.  Meetings, exercise classes, tutorials and rehearsals are some potential uses.

For details of hire fees and availability please contact Dr Avril Thomas,

tel: 01970 820798.