The Benefice of Llansantffraed with Llanrhystud and Llanddeiniol

Home

Croeso i blwyfi…../ Welcome to the parishes of….

Y mae Llansantffraed tua 11 milltir i’r dde o Aberystwyth. Mae’r eglwys, a gysegrwyd i Sant Ffraed, yn edrych dros y môr o fewn yr hen bentref Llansantffraed ac yn agos i bentref Llanon…….

LLansantffraed is situated about 11 miles south of Aberystwyth. The church, dedicated to St Ffraed, overlooks the sea within the old village of Llansantffraed and near to the village of Llanon…..

 

Y mae Llanrhystud tua 9 milltir i’r dde o Aberystwyth ar briffordd yr arfordir, yr A487. Mae’r eglwys gyda’i meindwr dal yn gorwedd yng nghanol y pentref. Mae wedi ei chysegru i Sant Rhystud neu fel mae eraill yn honni mai Rhystud yw’r enw Cymraeg am Sant Restitutus………..

Llanrhystud is situated about 9 miles south of Aberystwyth on the main coastal road, the A487. The church with its tall spire lies in the centre of the village.It is dedicated to Saint Rhystud or as others claim that Rhystud is the welsh name for St Restitutus…..

 

Y mae Eglwys Llanddeiniol wedi’i lleoli ar gopa y bryn ym mhlwyf Llanddeiniol  tua 7 milltir o Aberystwyth, tua hanner milltir oddi ar y briffordd A487 rhwng Blaenplwyf a Llanrhystud. Mae wedi ei chysegru i Sant Deiniol…….

Llanddeiniol Church is situated on the brow of a hill in the parish of Llanddeiniol about 7 miles from Aberystwyth, just half a mile off the main A487 between Blaenplwyf and Llanrhystud. It is dedicated to St Deiniol…….

 

Y mae Eglwys Dewi Sant yn gorwedd o fewn plwyf Llansantffraed. Mae’n eglwys fach wledig a leolir ar y B4337 rhyw ddwy filltir o bentref Llanrhystud….

Dewi Sant Church lies within the parish of Llansantffraed. It is a small rural church situated on the B4337 some two miles from the village of Llanrhystud…….