Where were you in 1962?

                                              Ble ‘roeddech chi? 

               Cofion Eisteddfod Genedlaethol Llanelli 1962 – Deoniaeth Cydweli.

               National Eistedddfod of Wales Llanelli – Memorabilia of our Diocese

Page29

 

Page30

 

Page31

Page32

 

Page33

 

Page34

 

Page35