Contacts

Ficer/Vicar: Y Parchedig Dyfrig C. Lloyd
Ffôn: 029 2056 6001
E-bost: dyfriglloyd@hotmail.com

Y Wardeniaid/Churchwardens:
Rhys Jones – Ffôn: 029 2056 3834 neu 077 94 897328
E-bost: rhys.helen.jones@btinternet.com
Delyth M. Davies – Ffôn: 029 2084 3336
E-bost: delyth.mair@btinternet.com

Cyfarwyddwr Cerdd:
Ieuan Jones, B. Mus – Ffôn: 074 29 012781
E-bost: ieuanjones@hotmail.co.uk

Trysorydd – Rhys Jones

Ysgrifennydd Cymorth Rhodd:
Graham Carson – Ffôn: 029 2069 1860

Ysgrifennydd Cyngor Plwyf: Martin Rhisiart – Ffôn: 029 2069 4333.
E-bost: martinrhisiart@yahoo.co.uk