Church Hall Hire details (Welsh version)

 

Os gwelwch yn dda cliciwch y linc isod i weld telerau ac amodaullogi


Termau a Thelerau Llogi – T & C

 

Os gwelwch yn dda cliciwch y linc isod i weld costau llogi

Costau Llog – Hire cost


Os gwelwch yn dda cliciwch y linc isod i weld asesiad risg cyfredol

asesiad risg copy

 

Bydd angen lawrlwytho’r ffurflenni canlynol fel bo angen, a’i cwblhau a’i dychwelyd yn ddigidol i:

tiffytoffeeapple30@hotmail.com

 

Bwcio ddigwyddiadau unigol

Ffurflen Bwcio Digwyddiadau Unigol – Booking

Ffurflen contract bwcio llogi

Ammod Llogi – Hire contract